hico1Tiešās intervijas, datorizētas aptaujas telefoniski un internetā. Fokusgrupu diskusijas un dziļās intervijas. Slēptais pircējs. Konceptu testi. Tirgus segmentu analīze.hbut2

hico2Sabiedriskās domas, uzvedības un attieksmju pētījumi. Zīmols un korporatīvais tēls, reklāmas uztvere. Klientu apmierinātības aptaujas. Personāla vadība. hbut1

hico3Interactive Aptauju Klubs - iespēja izteikt viedokli FACTUM pētījumos par dažādām tēmām, krāt punktus un iegūt balvas. Reģistrācija klubā no 14 gadu vecuma.hbut3

STARPTAUTISKA PILNA SERVISA MĀRKETINGA PĒTĪJUMU UN METODOLOĢIJAS KONSULTĀCIJU AĢENTŪRA